Başvuru Süreci


Adaylar, MAKFED' in sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda mesleki yeterlilik belgesi almak için http://makfed.pratikteorik.com/home adresinde yer alan “Başvuru Formu” nu doldurarak ön talepte bulunabilir.

Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen ön şartı sağlamak zorundadır. (Bakınız: MYK Ulusal Yeterlilikler)

Başka bir kuruluşta Teorik veya Performans sınava giren, bir diğer birim sınavına MAKFED’ e girmek için belgelendirme başvurusu yapan adayın başvurusu alınır. Doğrulama; diğer belgelendirme kuruluşunun Sınav Ve Belgelendirme Yöneticisinden yazılı olarak istenir. Belgelendirme kuruluşunun, TÜRKAK (Akreditasyon), MYK yeterlilik belgeleri elektronik ortamda doğrulanır, başvuru kabul veya red edilir, sonuç başvuru sahibine yazılı olarak iletilir.


Başvuru Evrak Listesi


Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve 1 adet fotoğraf
2.Banka dekontu
3. Eksiksiz doldurulmuş ıslak imzalı başvuru formu
4.Belge Kullanım Sözleşmesi
Başvurusu onaylanan her başvuru sahibine “Sınava Giriş Belgesi” e-posta yoluyla gönderilir.