Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?


Adayların mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu olan yeterlilik birimlerinin teorik ve pratik sınavlarının tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Belgelendirme kararı; MYK Ulusal Yeterliliğindeki tanımlanan başarı durumu göz önünde bulundurularak alınır. Belgelendirme kararının ardından belge almaya hak kazanan kişiler http://www.makfedmeyem.com sitesinde yayınlanır. Belgelendirme kararı sonuçları MYK’ ya bildirilir.

Başarılı olan adaylar için MYK’ den yetki alınmasından sonraki işlemlerde MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan formatta, MYK' nın anlaşmalı olduğu matbaa tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK tarafından basılır.

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak adaylara kargo, posta veya elden iletilir. Belge Tesliminde Belge Kullanım Sözleşmesi imzalanır.

ÖNEMLİ BİLGİ: Teorik veya pratik sınavlarında herhangi bir yeterlilik biriminden başarısız olunması durumunda aday, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanamayacaktır.

Adayın talebi halinde, başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için başarı durumunu gösteren “Birim Başarı Belgesi” düzenlenecektir.

Birim Birleştirme


MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından yeterlilik birimi başarı belgesi almış olup, bu belgelerin MAKFED tarafından dikkate alınmasını isteyen kişiler hakkında ilgili MYK mevzuatı uyarınca işlem yapılır.

Belge Geçerlilik Süresi Kaç Yıldır?


Her belgelendirme programı için belge geçerlilik süresi, her belgelendirme programı için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklere göre belirlenmektedir. Makine Montaj Seviye 3, Makine Montaj Seviye 4 ve Makine Bakım Seviye 4 Ulusal Yeterlilikleri belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, 24 aydan daha fazla makine bakım/montaj işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

Belge geçerlilik süresi sonrasında belgenin yenilenmesi gerekmektedir.

Belgenin Gözetimi


Mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin sahip olduğu yetkinliklerin değerlendirilmesi için belirli periyotlarda gözetim yapılır.
Belgenin veriliş tarihi baz alınarak Ulusal Yeterliliklerde yer alan sürelerde Gözetim Formu’nun kişinin çalıştığı firma tarafından doldurulması istenir.

Yeniden Belgelendirme


Yeniden belgelendirme şartları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan Ulusal Yeterliliklere göre belirlenir.