Makine Sektöründe Mesleki Yeterlilik Merkezinin Kurulması 'MEYEM' Projesi


MAKFED’in “Ulusal ve uluslararası projelerde yer almak, Üyelerinin de ortağı olduğu projeleri düzenlemek” hedefimiz çerçevesindeki ilk çalışması "Makine Sektörü Mesleki Yeterlilik Merkezinin Kurulması" projesidir.

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu olarak, “toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden Makina İmalat Sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlama” vizyonu çerçevesinde, 2016 yılı Mart ayında Ankara Kalkınma Ajansı’na yapılan proje başvurumuz kabul edilmiş olup, bu proje ile “Makine Montajı Seviye 3” ve “Seviye 4” ile “Makine Bakımcısı Seviye 4” Ulusal Yeterlilikleri için Ankara’da bir “Sınav ve Belgelendirme Merkezi” kurulması söz konusudur.

Proje kapsamında Makine Sektörü için işsizlerin ve düşük gelirli çalışanların istihdam edilebilirliklerinin ve gelir düzeylerinin artırılması, bu kişilerin hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve nitelikli, belgeli işgücü anlayışının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin özel amacı ise makine üretim sektöründe; MAKFED bünyesinde faaliyet göstermek üzere, 3 Ulusal Yeterlilik kapsamında akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş bir “S􀅦nav ve Belgelendirme Merkezi” kurmak, nitelikli ve belgeli işgücünün önemi hakkında farkındalığını artırmaktır.

Projenin Temmuz 2017’de sona ermesiyle birlikte, TÜRKAK ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan akreditasyon ve yetkilendirme onaylarının alınmasının ardından MAKFED MEYEM resmi olarak faaliyete başlayacaktır.